Adobe Flash Player

首页
 
关于举办2018年保密教育和其他专业科目培训的温馨提示

关于举办2018年保密教育和其他专业科目培训的温馨提示

应广大专业技术人员的要求,东营市继续教育协会拟于6月份举办保密教育和其他专业科目培训学习。培训采取网上报名、在线学习、在线考试或现场考试等形式,考试合格者登记继续教育学时。专业技术人员可自愿参加相应培训项目,具体培训通知将通过东营市继续教育网(http:// www.shengshiqihang.com)公布。拟参加培训的专业技术人员请及时关注东营市继续教育网发布的信息。

                             东营市继续教育协会

                               2018年5月16日